Registrera
Bekräfta
Stäng
Skicka
Accepterar
OK
Tillbaka
Ladda om
Tillbaka


Jag accepterar alla villkor och bestämmelser i detta avtal och deltar i betatestet.
Registrerade: 26680287
Namn:
Häxor
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Träskmonster
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Drakyngel
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Nefertari-kultist
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Vilde
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Drakätt
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Ropare
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Översteprästinnan Khalys
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Vättar
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Skelett
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Den hungriga flocken
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Troll
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Zorlobb
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Gorgoner
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Frostvargar
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Satyrer
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Cykloper
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Gorga, själfördärvaren
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Rotvarelser
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Kloka smygare
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Nordisk gnom
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Isskyddsling
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Heredur
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Odöda
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Annanvärldens härold
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Banshee
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Sigrismarr Frostklo
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Technikus
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Järnkrypare
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Stengolems
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Långhjälmar
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Mechanoid
Klicka här för att läsa mer om detta monster
Namn:
Runa Frejgård
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Clara Lectura
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Alan
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Kung Harold
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
J’Ibal, den rådsäldste
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
J’Aladou, havets prästinna
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Rakorus Munterium
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Maximilian Klipphugg
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Tarus Drakjägare
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Den Gräsliga Gnomen
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Ammon Världsvandraren
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Eviga ögon
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Högprästens ande
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Ruthina Flint
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Njord Larsson
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Alexander Campbell
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Farolosch Eldskådare
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Murolosch Sprakträ
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Agrascha Vinkelträ
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Jens Räv
Klicka här för att läsa mer om denna person
Namn:
Leonardosch Skruvviskare
Klicka här för att läsa mer om denna person
 • Cirkelmagiker
 • Drakriddare
 • Skogvaktare
 • Ångmekaniker
 • hexen
  Häxor
 • sumpfding
  Träskmonster
 • drachlinge
  Drakyngel
 • kultisten
  Nefertari-kultist
 • grimmigertreiber
  Vilde
 • drachenbrut
  Drakätt
 • weiserrufer
  Ropare
 • khalys
  Översteprästinnan Khalys
 • fieslinge
  Vättar
 • skelette
  Skelett
 • lechzendemeute
  Den hungriga flocken
 • troll
  Troll
 • zorlobb
  Zorlobb
 • gorgonen
  Gorgoner
 • frostwoelfe
  Frostvargar
 • satyrn
  Satyrer
 • zyklopen
  Cykloper
 • gorga
  Gorga, själfördärvaren
 • wurzelwesen
  Rotvarelser
 • schlaueschleicher
  Kloka smygare
 • nordgnome
  Nordisk gnom
 • eisscherge
  Isskyddsling
 • heredurmonster
  Heredur
 • untote
  Odöda
 • heroldanderwelt
  Annanvärldens härold
 • banshee
  Banshee
 • sigrismarr
  Sigrismarr Frostklo
 • technikus
  Technikus
 • eisenlaufer
  Järnkrypare
 • stonegolem
  Stengolems
 • meleedwarf
  Långhjälmar
 • mechanoid
  Mechanoid
 • runa
  Runa Frejgård
 • clara
  Clara Lectura
 • alan
  Alan
 • harold
  Kung Harold
 • jibal
  J’Ibal, den rådsäldste
 • jaladou
  J’Aladou, havets prästinna
 • rakorus
  Rakorus Munterium
 • maximilian
  Maximilian Klipphugg
 • tarus
  Tarus Drakjägare
 • garstigegnob
  Den Gräsliga Gnomen
 • ammon
  Ammon Världsvandraren
 • ewigeaugen
  Eviga ögon
 • geistdeshohenvaters
  Högprästens ande
 • ruthina
  Ruthina Flint
 • njord
  Njord Larsson
 • alexander
  Alexander Campbell
 • farolosch
  Farolosch Eldskådare
 • murolosch
  Murolosch Sprakträ
 • agrascha
  Agrascha Vinkelträ
 • janusfuchs
  Jens Räv
 • leonardosch
  Leonardosch Skruvviskare
Beskrivning
Välj ett element till vänster

För att spela Drakensang Online behöver du en aktuell Java plugin till din webbläsare.

Du kan även ladda ner MMOG Drakensang Online och spela direkt på din hårddisk:

 
 

Underrättelse